TDA10W系列
    产品名称: TDA10W系列
    型号:   规格:金属漆黑外壳   功率:10w   输出电压:任意定制电或压
    输入电压:2/24/48/110   输出路数:,单路,   隔离电压:   封装尺寸:
    简单介绍:规格:金属漆黑外壳功率:10W 效率:85-90%输出电压:3 3 5 12 15 24 48 110V(或任意定制电压)输入电压:12 24 48 110输出路数:,单路,隔离电压:500 1500VDC
版权所有:kok娱乐平台